Vorgod - en slags vandremappe    
       
  Tilbage til gravgard.dk      
           
    Mariane og Hans Skov    
  Forside

Hans og Mariane
Sønderhav

Videbæk
Vorgod
Vildbjerg
Brædstrup
Skive
Hoptrup

Max Forrest

Hans Skov er født i "Skovgård" 1889 som nr. 6 af en børneflok på 10 (5 drenge og 5 piger), hvoraf tre udvandrede til Amerika omkring 1902 og tog navnet Forrest.
Hjemmet lå idyllisk afgrænset af Abild Å som kommer fra vest og Vorgod Å der kommer fra nord og som en km. mod øst forener sig til en å. På skrænten ned til Vorgod Å er der gammelt egekrat og det er en herlig plads for både børn og alle andre . Der er også i årenes løb arrangeret friluftsmøder og udflugter der - siden 1907 har der f.eks. hver sommer i mange år været arrangeret søndagskoleudflugter for alle søndagskoler i sognet.

 
    Jeg har hele min barndom været med til det hver sommer, vi tumlede og legede i eng og krat, og der blev serveret chokolade ved nogle borde der var stillet op i laden.I Hans`s barndom var det gamle bygninger m. stråtag som has far dog forbedrede noget i 1907; men der var ingen maskiner, der skulle høstes med le og tærskes med plejl.
I stuehuset var der cementgulv i køkkenet og i værelser - men trægulv i stuen.
Gården blev helt bygget om i 1922 efter en brand havde ødelagt den. Noget af det første Hans kunne huske var at han som lille gik dernede i Krattet med sin storesøster ved hånden, og at der var mange mennesker dernede - han har senere fået at vide at det var en afholdsforening der holdt fest dernede.

Hans har gået i Vorgod Skole (den største i sognet) men der var kun 1 lærer.
Som nævnt var de 10 søskende - og da de som små fik lært at bestille noget, blev det sådan at hver gang en ny blev konfirmeret kom de ældre ud at tjene. Hans kom dog ikke ud at tjene før han var 16 år så han overtog efter sin konfirmation noget af sin mor`s udearbejde som hun ikke kunne blive ved at magte - f.eks. når de kørte hø eller korn ind, tog hun imod på vognen i marken og forkede det af derhjemme og ind gennem en luge.
En dag da han gik og pløjede i nærheden af Åen hørte han pludselig nogle børn skrige, han løb ned til Åen og det viste sig at det var 2 af hans mindre søstre hvoraf den ene var faldet i Åen - han kom tidsnok til at få hende halet op. Far var en god svømmer, engang han var med KFUM på udflugt til Vesterhavet, var der en af de unge der var kommet så langt ud at strømmen havde taget ham. Far svømmede ud og fik den bevidstløse mand bjærget i land - og de fik også liv i ham igen.
Som 16 årig fik han plads som 2. karl hos Lars Vestergård en stor gård i nærheden. Den eneste datter var hjemme som ’pige’ og den yngste af 2 sønner var hjemme som forkarl. Hans var der i 2 år, det andet år kom den ældste søn hjem som forkarl i stedet for hans yngre bror og datteren Mariane flyttede også hjemmefra (Hans vidste da ikke at han i de 2 år var sammen med hans kommende hustru, svigerfar og svogre sådan til daglig).
Han havde plads på endnu et par store gårde, et Landbrugsskole ophold i Haslev og rekrut som soldat. I 1914 kom den 1. verdenskrig hvortil han blev indkaldt i nogle måneder a 3 gange - også en gang efter han var blevet gift.
Han har været brugt meget i bestyrelser og i offentlige stillinger både i Indre Mission, Menighedsråd, Sygekasse og som bogholder i Pengeinstitut Vorgod Andelskasse desuden var han søndagskolelærer i 49 år.

Hans døde i 1984 ca en måned før han ville fylde 95 år.

 

Vor mor Marianes barndom og ungdom ved vi ikke meget om. Hun er født i 27. februar 1882 på ”Vestergård” og havde to brødre. Vestergård var en stor gård på 125 tønder land.
Da hun var 13 år døde hedes Mor Nielsine Vestergård - 47 år gammel af tuberkulose, af den grund har hun temmelig sikker været hjemme hos sin Far i nogle år.
Hendes Far fik på et (ukendt) tidspunkt en ny kone som hed Katrine, men hende ved vi ikke meget om.
Mariane tog i 1907 hun på Rønde Højskole og havde derefter plads som kokkepige på en stor Gård.
Hun havde senere plads som husbestyrerinde hos én her i Vorgod, hvor hun samtidig syede for dem der ønskede det.
Der siges at hun var den første kvinde der cyklede i kirke, hvilket var ret uhørt dengang.
Hun var aktiv og i bestyrelse for KFUK her i Vorgod og efter hun i 1916 blev gift har hun også været i bestyrelse for Kvindekredsen her i Vorgod.

Mariane døde i 1982 en måned efter at hun fyldte 100 år.

 

Sammen drev de ”Damgaard” indtil 1953, hvor de byggede hus i Vorgod by ”Skovbo”. Aktivitetsniveauet faldt ikke sønderligt med årene, f.eks. var Hans bogholder og kasserer for andelskassen til 1966 og revisor endnu i mange år derefter.   

Det er nok fra Skovbo vi, børnebørnene, har de fleste minder fra, byggeklodserne under chatollet, de udstoppede ænder, værkstedet i kælderen, konfirmations-billedet af vore forældre, telefonen man skulle dreje på og så bare sige hvem man skulle snakke med, mælkemanden der kørte med hest osv. osv.

De mange familiesammenkomster, store fester i forsamlingshuset, i missionshuset, og når vi mødtes på en almindelig sommersøndag eller til jul i Skovbo, har alt sammen lagt kimen til et familiesammenhold også vores i generation. Et sammenhold som jeg ønsker at denne hjemmeside kan være med til at bevare og evt. styrke.

Så vi stadig ved hvad hinanden laver og hvor vi er i livet.

 

Lars Skov
& Johannes Gravgaard

   
   

   
         
       

© gravgard.dk